English Deutsch Català Castellano Français Português

100% especialitzats en Lents Monofocals amb
Antireflectant Hidrofòbic d’Alta Gamma

LENTS Home
LENTS
 
FILOSOFIA
 
SERVEI
 
NOSALTRES
YLLA JAPAN LENS 1.5 UV
Lent d’índex 1.5 Antiratllades amb Antireflectant. Una lent 1.5 amb multicapa per a usar cada dia fabricada amb material CR-39® PPG Industries Pa, US.

YLLA JAPAN LENS 1.5 Super Gliding Coat ®
Lent d’índex 1.5 Antiratllades amb Antireflectant. Una lent 1.5 amb multicapa i amb el millor tractament hidrofòbic per a netejar les lents, per a usar cada dia fabricada amb material CR-39® PPG Industries Pa, US.

YLLA JAPAN LENS 1.56 UV
Lent d’índex 1.56 Extrafina Antiratllades amb Antireflectant. Una lent 1.56 per a usar cada dia com a lent bàsica oferint fins un 20% de menor gruix amb el material NK-55.

YLLA JAPAN LENS 1.56 Super Gliding Coat ®
Lent d’índex 1.56 Extrafina Antiratllades amb Antireflectant Super hidrofòbic. Una lent 1.56 oferint fins un 20% de menor gruix, amb el material NK-55, amb el millor tractament hidrofòbic per a netejar les lents.

YLLA JAPAN LENS 1.6 UV
Lent d’índex 1.6 Ultrafina Antiratllades amb Antireflectant. Una lent idònia per a usar amb muntures ranurades i taladrades, oferint fins un 30% de menor gruix, fabricada amb material MR-8 de Mitsui Chemicals Japan®.

YLLA JAPAN LENS 1.6 Super Gliding Coat ®
Lent d’índex 1.6 Ultrafina Antiratllades amb Antireflectant Super hidrofòbic. Una lent idònia per a usar amb muntures ranurades i taladrades, oferint fins un 30% de menor gruix, amb el millor tractament hidrofòbic per a netejar les lents i fabricada amb material MR-8 de Mitsui Chemicals Japan®.

YLLA JAPAN LENS 1.67 ASPH Super Gliding Coat ®
Lent d’índex 1.67 Asfèrica Ultrafina amb Antiratllades i Antireflectant Super hidrofòbic. Una lent 1.67 idònia per a usar amb muntures ranurades i taladrades, amb multicapa fàcil de netejar, i oferint fins un 35% de menys gruix, fabricada amb material MR-7 de Mitsui Chemicals Japan®.

YLLA JAPAN LENS 1.74 ASPH Super Gliding Coat ®
Lent d’índex 1.74 Asfèrica Ultrafina amb Antiratllades i Antireflectant Super hidrofòbic. Una lent 1.74 especial per a altes miopies, amb multicapa fàcil de netejar, idònia per a usar amb muntures ranurades i taladrades, i oferint fins un 39% de menys gruix, fabricada amb material MR-174 de Mitsui Chemicals Japan®.
info@japanlens.com